Föräldrastöd

Föräldrastöd

Till mig kan man också komma när man behöver stöd i sin föräldraroll oavsett ålder på barnet. 

Man kan behöva stöd som nybliven förälder, som småbarnsförälder eller som tonårsförälder. Varje ålder har sin tjusning men också sina utmaningar. 

Ibland behöver man hitta nya sätt att hantera vardagsproblem eller hitta sätt att hantera och förebygga konfliktsituationer. Ibland är det mer komplext, till exempel när det gäller barn som är kravundvikande, utagerande eller när samspelet inte riktigt fungerar.


Tonårstiden är ofta den period då föräldrar känner störst oro, frustration och maktlöshet. Att få vägledning och utrymme att prata om sin oro kan många gånger göra stor skillnad.


För föräldrar till barn med NPF (som till exempel ADHD och autism) eller psykisk ohälsa kan prövningarna vara extra svåra då anpassningarna och stödet från samhället inte alltid är tillräckligt eller rätt anpassat efter behoven. Man kan behöva stöd i att hitta nya förhållningssätt och strategier för att få vardagen och relationerna att fungera bättre. 


Ibland kan man behöva extra stöd i krissituationer till exempel vid skilsmässor, vårdnadskonflikter eller när någon i familjen drabbats av psykisk eller fysisk sjukdom. Som förälder kan man också vilja arbeta med att reglera sina egna känslor för att kunna möta sitt barn på ett mer välfungerande sätt. 


Målet med föräldrastöd är att föräldrar ska känna sig stärkta i sitt föräldraskap och att barn och föräldrar ska må så bra som möjligt.