Psykoterapi
Hanna Alfredsson Inre Rum Samtalsterapi terapi och yoga Lunakliniken i Kungsbacka stress stresshantering utmattningssyndrom kriser depression ångest trauma relationsproblem föräldrarådgivning sorg sorgbearbetning anknytningsproblem

Vad kan man få hjälp med?

Att gå i psykoterapi

Under det första samtalet undersöker vi tillsammans hur din livssituation ser ut och hur de svårigheter som du söker för påverkar dig och din vardag. Vi kommer överens om hur vi ska lägga upp psykoterapin och hur ofta vi ska ses. Behandlingen utformas sedan efter dina individuella behov. 

Det finns många olika anledningar till varför man söker sig till psykoterapi. Det kan handla om att man fastnat i mönster eller roller som man inte trivs med och som man inte kan ta sig ur på egen hand, eller att man utvecklat olika symptom på psykisk ohälsa så som ångest eller nedstämdhet.
Man kan också ha varit med om trauman eller svåra händelser, antingen nyligen eller tidigare i livet, som man behöver hjälp med att bearbeta. 


Ibland behöver man någon att prata med kring nära relationer, det kan vara i förebyggande syfte eller pga problem i relationen. Det kan till exempel handla om att man har svårt att kommunicera med varandra eller att man känner att förhållandet har gått i stå. 


Hur lång tid en samtalsbehandling tar varierar från några få samtal till ett år eller mer beroende på problematik och önskemål. Hos mig finns inget begränsat antal sessioner. Målet är att man ska få en bättre livskvalitet, ett bättre mående och slippa begränsas av de svårigheter man upplever. 

Hanna Alfredsson Inre Rum Samtalsterapi terapi och yoga Lunakliniken i Kungsbacka stress stresshantering utmattningssyndrom kriser depression ångest trauma relationsproblem föräldrarådgivning sorg sorgbearbetning anknytningsproblem