Om mig

Privatpraktiserande psykodynamisk

samtalsterapeut

Hanna Alfredsson

Hanna Alfredsson Inre Rum Samtalsterapi terapi och yoga Lunakliniken i Kungsbacka stress stresshantering utmattningssyndrom kriser depression ångest trauma relationsproblem föräldrarådgivning sorg sorgbearbetning anknytningsproblem

Om mig

Mitt namn är Hanna Alfredsson och jag arbetar som privatpraktiserande terapeut. Jag är socionom i grunden och har en steg-1 utbildning i psykodynamisk psykoterapi. Psykodynamisk psykoterapi har hög evidens på många olika tillstånd och är en av de vanligaste psykologiska behandlingarna i världen. 


Efter min socionomexamen har jag arbetat med samtal inom kommunal familjebehandling samt inom landstingets psykiatriska öppenvård. 


De behandlingsformer jag har arbetat med är enskilda samtal, parsamtal, föräldrarådgivning och familjesamtal. Jag har arbetat med barn, ungdomar och vuxna och har med denna erfarenhet tillägnat mig en bred kunskap om vad människor behöver för att kunna läka, utvecklas och må bra.


För mig är det viktigt att vara lyhörd och empatiskt närvarande under samtalen. Jag inspireras av den relationella terapin där man som terapeut är mer aktiv än i traditionell psykodynamisk terapi. Det jag erbjuder är en trygg miljö där allt får finnas, alla tankar och känslor och där vi utgår ifrån dina behov. 


Jag ser människan som en helhet där kropp och psyke samspelar. Därför har jag även utbildat mig till certifierad yogainstruktör (Connective Institute 2018 och 2020). Det finns många tillstånd, bland annat utmattning och trauma, där det är en fördel att inkludera kroppsliga interventioner i terapin. 


Jag innehar f-skattesedel, är momsregistrerad, samt har patientförsäkring. Jag får också regelbunden handledning av legitimerad psykoterapeut.


Utbildningar

  • Socionomexamen 2012, Göteborgs Universitet. Kurser med inriktning mot anknytning, psykisk ohälsa och livsvillkor samt psykosocialt behandlingsarbete. 3,5 år.


  • Grundläggande psykoterapiutbildning i psykodynamisk terapi (steg 1), Göteborgs PsykoterapiInstitut 2016. Här ingår egenterapi och utbildningshandledning på eget patientarbete. 2 år.


  • Certifierad Restorative Yogainstruktör, Connective Institute 2018


  • Certifierad Sensing Yogainstruktör, Connective Institute 2020

Inre Rum

Samtalsterapi


Copyright @ All Rights Reserved