Samtalsterapi
Hanna Alfredsson Inre Rum Samtalsterapi terapi och yoga Lunakliniken i Kungsbacka stress stresshantering utmattningssyndrom kriser depression ångest trauma relationsproblem föräldrarådgivning sorg sorgbearbetning anknytningsproblem

Vad kan man få hjälp med?

Att gå i samtalsterapi

Under det första samtalet undersöker vi tillsammans hur din livssituation ser ut och hur de svårigheter som du söker för påverkar dig och din vardag. Vi kommer överens om hur vi ska lägga upp terapin och hur ofta vi ska ses. Det vanligaste är att samtalen sker en gång i veckan men det kan se olika ut beroende på dina förutsättningar och önskemål. Terapin utformas sedan efter dina behov med hjälp av olika terapeutiska verktyg och interventioner.

Det finns många olika anledningar till varför man söker sig till terapi. Det kan handla om att man fastnat i mönster eller roller som man inte trivs med och som man inte kan ta sig ur på egen hand eller att man utvecklat olika symptom på psykisk ohälsa så som ångest, fobier, nedstämdhet eller sömnsvårigheter.
Man kan också ha varit med om trauman eller svåra händelser nyligen eller tidigare i livet som man behöver hjälp med att bearbeta. 


Ibland behöver man någon att prata med kring nära relationer, det kan vara i förebyggande syfte eller pga problem i relationen. Det kan till exempel handla om att man har svårt att kommunicera med varandra eller att man känner att förhållandet har gått i stå. Till mig kan man också komma när man behöver stöd i sin föräldraroll oavsett ålder på barnet. 


Det finns inget problem som är för stort eller för litet, inget som är konstigt eller fel. Att gå i terapi handlar i stort om att ta hand om sig själv, att visa sig själv omsorg. En del tänker att man är svag när man söker hjälp vilket inte alls stämmer, det är tvärtemot en styrka att ta emot hjälp när man behöver det.


Hur lång tid en samtalsbehandling tar varierar från några få samtal till ett år eller mer. Det är helt och hållet du själv som bestämmer hur ofta och hur länge du vill fortsätta komma.

Hanna Alfredsson Inre Rum Samtalsterapi terapi och yoga Lunakliniken i Kungsbacka stress stresshantering utmattningssyndrom kriser depression ångest trauma relationsproblem föräldrarådgivning sorg sorgbearbetning anknytningsproblem