Terapi & Yoga
Hanna Alfredsson Inre Rum Samtalsterapi terapi och yoga Lunakliniken i Kungsbacka stress stresshantering utmattningssyndrom kriser depression ångest trauma relationsproblem föräldrarådgivning sorg sorgbearbetning anknytningsproblem

Vad kan man få hjälp med?

Att gå i psykologisk behandling

Under det första samtalet undersöker vi tillsammans hur din livssituation ser ut och hur de svårigheter som du söker för påverkar dig och din vardag. Vi pratar om hur vi ska lägga upp terapin och bestämmer hur ofta vi ska ses. Det vanligaste är att samtalen sker en gång i veckan med det kan se olika ut beroende på dina förutsättningar och önskemål. Terapin utformas sedan efter dina behov med hjälp av olika terapimetoder.

Det finns många olika anledningar till varför man söker sig till terapi. Det kan handla om att man fastnat i mönster eller roller som man inte trivs med och som man inte kan ta sig ur på egen hand eller att man utvecklat olika symptom på psykisk ohälsa så som ångest, fobier, nedstämdhet eller sömnsvårigheter.
Man kan också ha varit med om trauman eller svåra händelser nyligen eller tidigare i livet som man behöver hjälp med att bearbeta. 


Ibland behöver man någon att prata med kring nära relationer, det kan vara i förebyggande syfte eller pga problem i relationen. Det kan till exempel handla om att man har svårt att kommunicera med varandra eller att man känner att förhållandet har gått i stå. Till mig kan man också komma om man behöver rådgivning i sin föräldraroll.


Det finns inget problem som är för stort eller för litet, inget som är konstigt eller fel. Att gå i terapi handlar i stort om att ta hand om sig själv, att visa sig själv omsorg. En del tänker att man är svag när man söker hjälp vilket inte alls stämmer, det är tvärtemot en styrka att ta emot hjälp när man behöver det.


Hur lång tid en samtalsbehandling tar varierar från några få samtal till ett år eller mer. Det är helt och hållet du själv som bestämmer hur ofta och hur länge du vill fortsätta komma.

Hanna Alfredsson Inre Rum Samtalsterapi terapi och yoga Lunakliniken i Kungsbacka stress stresshantering utmattningssyndrom kriser depression ångest trauma relationsproblem föräldrarådgivning sorg sorgbearbetning anknytningsproblem

Restorative Yoga och Sensing Yoga

När vi varit med om svåra saker i livet kan symptom dyka upp långt senare när vi känner oss stressade eller när något påminner om tidigare händelser. Starka känsloupplevelser kapslar in sig i kroppen och ger sig till känna på olika sätt. Ibland behövs därför arbete med kroppen för att lättare förnimma och förstå vad kroppen kommunicerar. Det är först när man förnimmer kroppen och känner sig trygg och hållen som man kan få tillgång till de fastfrusna känslorna. Som komplement till samtalsterapi erbjuder jag därför restorative yoga (återhämtningsyoga) samt sensing yoga.


Restorative yoga skiljer sig från all annan yoga då den bara fokuserar på vila. Vila och återhämtning är nödvändigt för att reglera ned ett stressat nervsystem, först då kan kroppen starta sin egen läkningsprocess. Vid restorative yoga använder man sig av bolster och kuddar för att stödja kroppen för att nå maximal avslappning. För att detta ska vara möjligt ligger man i en och samma position under en längre tid medan man lyssnar på lugn avslappningsmusik.


Sensing yoga är en helt ny form av yoga som fokuserar på naturlig rörelse i alla positioner utan krav och prestation - utan rätt och fel. Det handlar om att hitta ett inkännande sätt att röra sig på som frigör lugn- och ro hormonerna oxytocin och serotonin.


Både restorative yoga och sensing yoga passar utmärkt vid alla tillstånd då kroppen behöver hjälp med att komma ned i varv som till exempel vid utmattning, smärta, oro med mera. Inre Rum

Samtalsterapi

Hanna Alfredsson Inre Rum Samtalsterapi terapi och yoga Lunakliniken i Kungsbacka stress stresshantering utmattningssyndrom kriser depression ångest trauma relationsproblem föräldrarådgivning sorg sorgbearbetning anknytningsproblem


Copyright @ All Rights Reserved