Terapi & Yoga
Hanna Alfredsson Inre Rum Samtalsterapi terapi och yoga Lunakliniken i Kungsbacka stress stresshantering utmattningssyndrom kriser depression ångest trauma relationsproblem föräldrarådgivning sorg sorgbearbetning anknytningsproblem

 

Att gå i samtalsterapi

 

Det finns många olika anledningar till varför man söker sig till terapi. Det kan handla om att man hamnat i en kris på grund av separation, sjukdom, arbetslöshet eller någon annan svår förändring.


Man kan ha varit med om trauman eller svåra händelser nyligen eller tidigare i livet som man behöver hjälp med att bearbeta. Man kan ha utmattningssyndrom eller annan stressproblematik.

Andra anledningar kan vara att man fastnat i mönster eller roller som man inte trivs med och som man inte upplever att man kan ta sig ur på egen hand. Ibland handlar det bara om att man längtar efter förändring och nya perspektiv. Det kan finnas en önskan att få utforska sig själv och sitt inre tillsammans med någon annan, att finna sig själv på ett djupare plan.


Det finns inget problem som är för stort eller för litet, inget som är konstigt eller fel. Att gå i terapi handlar i stort om att ta hand om sig själv, att visa sig själv omsorg.


Ibland behöver man någon att prata med kring sin parrelation, det kan vara i förebyggande syfte eller pga problem i relationen. Det kan tex handla om att man har svårt att kommunicera med varandra, att det ofta blir konflikter eller att man känner att förhållandet har gått i stå. Till mig kan man också komma om man behöver rådgivning i sin föräldraroll pga små eller stora bekymmer.


Hur lång tid en samtalsbehandling tar varierar från några få samtal till ett år eller mer. Det vanligaste är att terapin sker på regelbundna tider en gång i veckan men det kan också variera beroende på behov och önskemål hos dig som söker. 

Hanna Alfredsson Inre Rum Samtalsterapi terapi och yoga Lunakliniken i Kungsbacka stress stresshantering utmattningssyndrom kriser depression ångest trauma relationsproblem föräldrarådgivning sorg sorgbearbetning anknytningsproblem

Restorative Yoga

När vi varit med om svåra saker i livet kan symptom dyka upp långt senare när vi känner oss stressade eller när något påminner om tidigare händelser. Starka känsloupplevelser kapslar in sig i kroppen och ger sig till känna på olika sätt. Ibland behövs därför arbete med kroppen för att lättare förnimma och förstå vad kroppen kommunicerar. Det är först när man förnimmer kroppen och känner sig trygg och hållen som man kan få tillgång till de fastfrusna känslorna. Som komplement till samtalsterapi erbjuder jag därför restorative yoga (återhämtningsyoga).


Restorative yoga skiljer sig från annan yoga då den fokuserar på vila. Vila och återhämtning är nödvändigt för att reglera ned ett stressat nervsystem, först då kan kroppen starta sin egen läkningsprocess. Vid restorative yoga använder man sig av bolster och kuddar för att stödja kroppen för att nå maximal avslappning. För att detta ska vara möjligt ligger man i en och samma position i 20-30 minuter, under tystnad eller med lugn avslappningsmusik och gärna med ögonbindel. Detta kan man med fördel också göra hemma på egen hand efter att ha fått instruktioner. 


Restorative yoga är utmärkt vid alla tillstånd då kroppen behöver hjälp att komma ned i varv som till exempel vid utmattning, smärta, oro med mera. 

Samtalsrummet är beläget i Lunaklinikens mysiga lokaler.Inre Rum

Samtalsterapi

Hanna Alfredsson Inre Rum Samtalsterapi terapi och yoga Lunakliniken i Kungsbacka stress stresshantering utmattningssyndrom kriser depression ångest trauma relationsproblem föräldrarådgivning sorg sorgbearbetning anknytningsproblem


Copyright @ All Rights Reserved