Om mig

Privatpraktiserande psykodynamisk

samtalsterapeut

Hanna Alfredsson

Hanna Alfredsson Inre Rum Samtalsterapi terapi och yoga Lunakliniken i Kungsbacka stress stresshantering utmattningssyndrom kriser depression ångest trauma relationsproblem föräldrarådgivning sorg sorgbearbetning anknytningsproblem

Om mig

Mitt namn är Hanna Alfredsson och jag är privatpraktiserande terapeut. Jag är socionom i grunden och har en tvåårig steg-1 utbildning i psykodynamisk terapi.


Sedan min socionomexamen har jag arbetat med samtalsbehandling inom socialt arbete och psykiatri och är därmed van vid att möta människor i svåra kris- och livssituationer.


De behandlingsformer jag har arbetat med är familjebehandling, föräldrarådgivning, enskilda samtal, parsamtal och familjesamtal. Jag har arbetat med barn, ungdomar och vuxna och har med denna erfarenhet tillägnat mig en bred kunskap om vad människor behöver för att kunna läka, utvecklas och må bra.


Jag ser människan som en helhet där kropp och själ samspelar. Därför har jag även utbildat mig till certifierad restorative yogainstruktör (Connective Institute 2018).


Alla människor är unika och för mig är det viktigt att vara lyhörd och att möta människor där de befinner sig, inte pressa in någon i en förutbestämd mall. Det jag erbjuder är en trygg miljö där allt får finnas, alla tankar och känslor och där vi utgår ifrån dina behov. 


Jag innehar f-skattesedel, är momsregistrerad, samt har patientförsäkring. 


Utbildningar

  • Socionomexamen 2012, Göteborgs Universitet. Kurser med inriktning mot anknytning, psykisk ohälsa och livsvillkor samt psykosocialt behandlingsarbete.


  • Grundläggande psykoterapiutbildning i psykodynamisk terapi, Göteborgs PsykoterapiInstitut 2016. Här ingår egenterapi och utbildningshandledning på eget patientarbete.


  • Certifierad Restorative Yogainstruktör, Connective Institute 2018


Copyright @ All Rights Reserved